Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Egyetértenek az üzleti feltételekkel

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ EBBEN A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSHOZ

 

DCSK s.r.o. fenntartja magának az áruk rajzainak, leírásának és ábrázolásának a jogát, ezért nem lehet őket lemásolni, értékesítésíteni vagy harmadik félnek átadni  a DCSK s.r.o. jóváhagyása nélkül. Ha az adásvételi szerződés nem jött létre, vita tárgyát képezte, vagy elálltak tőle, a vevő köteles a DCSK s.r.o. kérésére az összes rajzot, leírást és ábrázolást megsemmisíteni, törölni vagy visszaadni anélkül, hogy ezekről másolatot készítene.

 

A webáruház (e-shop) általános üzleti feltételei

 

I. Cikkely

Meghatározások

 

 • A weboldal üzemeltetője (e-shop) a DCSK s.r.o. Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie  székhellyel.
 • Az eladó a DCSK s.r.o., székhelye Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie
 • A www.dcslovalkia.sk e-shopban kínált áruk és szolgáltatások szállítója DCSK s.r.o. Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie székhellyel
 • A vevő az e-shop minden látogatója, aki az e-shopban megrendelést hoz létre. a 102/2014 Z. z. törvény szerint a fogyasztó olyan természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor és végrehajtásakor nem üzleti tevékenysége, állása vagy hivatása keretein belül jár el.
 • Az e-shop egy olyan nyilvánosan elérhető interneten elhelyezett számítógépes rendszer, amely lehetővé teszi az áruk vagy szolgáltatások megrendelését.
 • Árunak vagy szolgáltatásnak minősül minden, az e-shop oldalain közzétett termék.
 • A megrendelés az e-shopban történt rendelés folyamatának megerősítésével keletkezik oly módon, hogy a vásárló árut vagy szolgáltatást választ ki és hiánytalanul kitölti a megrendelőlapot.
 • A vevő teljes mértékben ismeri elsősorban az e-shopon, az e-mailen keresztül zajló elektronikus kommunikációt, valamint a telefonos kommuniációt is.

 

 

II. Cikkely

Ár

 

 •  Az összes feltüntetett ár végleges, beleértve a 20% ÁFA-t.
 • Az eladó kötött a vásárlás időpontjában az e-shop oldalán feltüntetett árhoz.

 

III. Cikkely

Megrendelés

 

 •  A megrendelés az e-shopban történt rendelés folyamatának megerősítésével keletkezik oly módon, hogy a vevő árut vagy szolgáltatást választ ki és hiánytalanul kitölti a megrendelőlapot. A megrendelés pontos teljesítéséhez a szükséges adatokat ki kell tölteni a megrendelésben és ki kell választani egy, a megrendelt árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó fizetési és szállítási lehetőséget.
 • A megrendelés elküldésével a vevő egyetért a megrendelt áruk és szolgáltatások árával.
 • Az eladó a megrendelés kézhezvételekor elküldi a vásárlónak a szállításra vonatkozó költségszámításokat, amely a visszaigazolást követően a vevő számára kötelezettséggé válik..
 • A megrendelés folyamán az eladó részéről történő visszaigazolással adásvételi szerződés jön létre, amelyet a vevő és az eladó csak kölcsönös megegyezéssel megváltoztathat, törölhet vagy egészíthet ki, hacsak a törvény vagy más jogszabály nem rendelkezik másként.  A megrendelés visszaigazolása az eladó által az áru elküldése.
 • Az e-shopban történő megrendelés létrehozását követően az e-shop automatikusan e-mailt küld a megrendelés befogadásáról. Ez az e-mail nem az áru visszaigazolására vonatkozik ezen cikkely 3. bekezdésének értelmében.
 • A vevő a megrendelés elküldésével köteles a megrendelt áru vételárát kifizetni, hacsak a szerződő felek nem állapodnak meg másként.
 • Ha az eladó nem tudja teljesíteni a megrendelést vagy annak egy részét a megrendelés teljesítésének határidején belül minden erőfeszítése ellenére olyan okból, hogy pl. a terméket már nem gyártják, nem áll rendelkezésre a gyártónál vagy a beszállító külső raktárában, esetleg a gyártó olyan jelentős változtatásokat hajtott végre, amelyek miatt a megrendelés nem teljesíthető vagy vis maior eset áll fent, a megrendelést törölheti, amiről a vevőt e-mailben értesíti.  Továbbá az eladónak jogában áll törölni a megrendelést, ha a vevő hamis vagy félrevezető információkat adott meg, amelyeket nem lehet megerősíteni, pl. helytelen email-cím vagy telefonszám. Megerősítésnek minősül, hogy ha kapcsolatba léphet a vevővel az adott telefonszámon vagy e-mail címen. Ha a vevő előleget fizettett, az eladó köteles 14 napon belül visszaadni.

 

IV. Cikkely

Fizetési feltételek

 •  Az e-shopban az árukat és szolgáltatásokat az alábbi módon fizetheti:
 • fizetés utánvétellel (fizetés közvetlenül a futárnak, amikor átveszi az árut)
 • fizetés személyes átvételkor
 • előreutalással – az áru szállításra kerül a pénzösszeg számlánkra való megérkezése után,
 • díjbekérőn alapuló fizetés átutalással,
 • ajándékutalvánnyal történő fizetéssel.
 • Az ajándékutalvány olyan előtörlesztett mennyiségű fizetőeszköz, amelyet a vevő a vásárlás során használhat elegendő mennyiségű szabad előtörlesztett fizetőeszköz esetén. A kupon érvényességi ideje fel van tüntetve rajta. Az ajándékutalvány névértékéről a vevővel meg lehet állapodni.
 • Az egyes fizetési lehetőségek pótdíjait az ÁSZF VI. cikkelye tartalmazza.
 • Az eladó kedvezményt adhat a vevőnek:
 • árengedményt az e-shopba történő regisztrációért,
 • árengedményt a visszatérő vásárlásért,
 • árengedményt egyszeri kedvezményt biztosító kupon formájában,
 • A felkínált kedvezmények nem összevonhatók.

 

V. Cikkely

Szállítási feltételek

 

 • Az eladó köteles a megrendelés létrejöttétől számított 30 napon belül elküldeni az árut a vevőnek, hacsak másként nem állapodtak meg, vagy az áru mellett nem volt hosszabb szállítási határidő feltüntetve.
 • Ha az áru raktáron van, akkor azt a szabad kapacitás függvényében a lehető legrövidebb időn belül feladja.
 • Ha többféle áru és szolgáltatás található a megrendelésben, és egy részük nincs raktáron, akkor erről a vevőt tájékoztatjuk, valamint tájékoztatjuk a részleges szállítás lehetőségeiről is.
 • Az áruval együtt a vevőnek elküldjük a számlát (adóbizonylatot), használati útmutatót, valamint további, a gyártótól származó, az áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos dokumentumokat.
 • A teljesítés helye az a hely, ahol az áru átadásra kerül.
 • Az eladó a vevő számára történő szállítást az alábbi módokon biztosítja:
 • Szlovák Posta Rt. (Slovenská pošta, a.s.),
 • Top Trans futárszolgálat,  Poprad telephely, Hraničná 689/22, 058 01 Poprad
 • személyesen a megrendelésben kiválasztott telephelyen,
 • az eladó általi szállítással
 • A gépek szárazon és SZÉTSZEDETT állapotban kerülnek szállításra, hacsak másként nem állapodtunk meg! Minden géphez tartozik szerelési útmutató.

 

 

VI. Cikkey

Szállítási, csomagolási költségek és fizetési lehetőségek

 • A szállítás és a csomagolás költsége egyedileg kerül kiszámításra a csomag (áru) tömege és a cég székhelye és az ügyfél közti távolság függvényében, függetlenül attól, hogy az árut a Szlovák Postával, futárszolgálattal, esetleg saját szállítással küldjük, aminek költségéről a vevőt e-mailben értesítjük.
 • Az áru leszállítása a saját raktárunk elhagyását követő 3 munkanapon belül történik.
 • Az eladó és a vevő megegyezhet más, a kínálttól eltérő szállítási módról az áruk vagy szolgáltatások elküldésére, valamint ezen szolgátatások áráról.
 • Az eladó az olyan árukat, amelyek azonnal rendelkezésre állnak, elküldheti a vevőnek és a megrendelés fennmaradó részét pedig a törvényes határidőn belül küldi, feltéve, ha a megrendelésben foglaltak kivételével a vevőnek semmilyen további postaköltséget nem számol fel.

 

VII. Cikkely

Tulajdonjog átruházása

 •  A tulajdonjog eladóról a vevőre történő átruházása a vevő által kijelölt helyen megtörténő átvétel pillanatában valósul meg.
 • Arra az árura vagy szolgáltatásra, amelyre még vonatkozik az eladó tulajdonjoga, továbbra is fenntartja magának ezt a jogot a vevő reklamációja esetén is mindaddig, amíg a vevő az adásvételi szerződés tárgyát teljes mértékben ki nem egyenlíti.

 

VIII. Cikkely

Az adásvételi szerződés visszavonása

 

 • A megrendelt áru vagy szolgáltatás törlésére a vevőnek az adásvételi szerződés létrejöttétől számított 24 óra áll a rendelkezésére elállási díj fizetése nélkül olyan áru esetén, ami megrendelésre készül a fogyasztó egyedi igényei szerint vagy kifejezetten egy felhasználó számára.

 

IX. Cikkely

A fogyasztó az áru indoklás nélküli visszaküldésének joga és a fogyasztó tájékoztatása

 

 • A fogyasztó a fogyasztóvédelmi törvény (Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa) alapján áru eladásakor és szolgáltatás nyújtásakor távértékesítéssel vagy az eladó működési területén kívül kötött szerződés esetén (a továbbiakban mint “Törvény”) a § 7 és az azt  követő cikkelyek alapján joga van elállni az adásvételi szerződéstől az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül. Ha az adásvételi szerződés tárgya az áru kézbesítése, a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől még az áru kézbesítése előtt.
 •  
 • A fogyasztó, amennyiben élni szeretne ezzel a jogával, köteles írásbeli nyilatkozatot tenni a szerződéstől való elállásról és ezt legkésőbb a megadott határidő utolsó napján személyesen átadni az eladó megadott címén vagy ezt a nyilatkozatot postai úton elküldeni az eladó megadott címére legkésőbb a határidő utolsó napján. A fogyasztó köteles az elállásról való értesítés után elküldeni vagy személyesen átadni a szerződés tárgyát, amitől eláll, a teljes dokumentációjával együtt – pl. az eredeti számlát, az áru használati útmutatóját és más dokumentációját, amivel együtt került az áru kézbesítésre, legkésőbb az elállás napjától számított 14 napon belül (a Törvény §10 cikkelyének 1. bekezdése). Javasoljuk a vásárlóknak, hogy saját használatra készítsenek fénymásolatot a számláról és az árut ajánlott és biztosított küldeményként küldjék el. A szerződéstől való elálláshoz használhatja az alábbi űrlapot: Elállás adásvételi szerződéstől, amiben a csillaggal (“*”) jelölt részeket kell kitölteni. (Http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 • Az árut ne utánvéttel küldjék, mert az ilyen áru nem kerül átvételre.
 • Az e-shop üzemeltetője visszatéríti az áru / szolgáltatás befizetett teljesítését beleértve a szállítási költséget is a 102/2014 Z.z.  törvény § 9 cikkelyének 3) bekezdése alapján, valamint a bizonyíthatóan az áru megrendelésére vonatkozó költségeket a szerződéstől való elállás kézbesítésének napjától számított 14 napon belül, de nem köteles visszaadni a pénzt mindaddig, amíg kézbesítik neki az árut vagy a fogyasztó nem igazolja az áru elküldését, de ez nem érvényes abban az esetben, ha az eladó azt javasolta, hogy maga veszi fel az árut.
 • A áru visszaküldési költségeit a fogyasztó viseli.
 • A szerződéstől való elállás joga nem vonatkozik a 102/2014. Z.z. törvény 7. § 6. bekezdésben a-l) pontjaiban meghatározott árukra és szolgáltatásokra.
 • A fogyasztót terheli az áru bárminemű értékcsökkenése, amit az áru működésének és tulajdonságainak megismerésén felüli használattal okozott.

 

FIGYELMEZTETÉS

Figyelmeztetjük a fogyasztókat, hogy olyan gépek esetében, amelyek az adott fogyasztó által választott kiegészítőkkel vagy felszereléssel kifejezetten számára kerülnek gyártásra, a 102/2014 Z.z. törvény alapján nem lehet elállni a szerződéstől.

 

 

X. Cikkely

A szerződő felek jogai és kötelezettségei

 

 • A szerződő felek az eladó és a vevő.
 • A vevő köteles:
 1. átvenni a megrendelt árut,
 2. kifizetni az áru megállapodás szerinti árát az eladónak,
 3. ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét, ill. magát az árut is, amikor az átvételre kerül.
 • Az eladó köteles:
 1. az elvárt minőségben, mennyiségben és a megállapodás szerinti áron szállítani az árut az ügyfélnek,
 2. az áruval együtt vagy pótlólagosan elküldeni az áruhoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot, például az áru számláját, a panaszlapot, a szlovák nyelv kodifikált formájában lévő használati utasítását.

 

XI. Cikkely

Személyes adatok védelme

 1. A személyes adatok feldolgozása a személyi adatok védelméről szóló (Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) törvény alapján örténik.
 2. Az üzemeltető nem szolgáltat személyes adatokat a vásárlóról harmadik személy számára, kivéve a kiválasztott szállítócéget, amelyik biztosítja az áru vagy szolgáltatás kézbesítését, vagy állami szerveknek ellenőrzés esetén, esetleg a (Zákon č. 18/2018 Z.z.) törvénnyel összhangban megkötött kölcsönös megállapodás esetén.
 3. Az üzemeltető köteles biztosítani a személyes adatok védelmét, mielőtt még azokhoz illetéktelen személyek hozzáférhetnének, a megfelelő technikai és szervezeti intézkedések alkalmazásával. Az üzemeltető összes alkalmazottja úgyszintén köteles betartani a személyes adatokkal kapcsolatos titoktartást.
 4. Az érintett személy jogait körülhatárolja a Törvény a § 19 és a további cikkelyekben (Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov), nevezetesen:
 5. a) az információhoz való jog, ami teljesül ezzel a tartalommal és a vásárlási feltételekkel,
 6. b) az érintett személyhez kapcsolódó személyes adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó jog – a Törvény § 21 cikkelye alapján jogosult megtudni, hogy milyen módon és milyen célra kerülnek feldolgozásra az Ön személyes adatai, miközben ezt a igényét elküldheti a kapcsolati e-mail címünkre,
 7. c) a személyes adatok kijavításához való jog – a Törvény § 22 cikkelye lehetőséget ad Önnek a személyes adatai javítására, amennyiben azok idejétmúltak,
 8. d) a személyes adatok törléséhez való jog – a Törvény § 23 cikkelyét igénybe veheti, ha már nem fűződik érdeke, hogy az üzemeltető továbbra is feldolgozza a személyes adatait,
 9. e) a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog – a Törvény § 24 cikkelyét érvényesítheti, ha azt feltételezi, hogy a személyes adatai a törvénnyel ellentétesen kerültek feldolgozásra,
 10. f) a személyes adatok feldolgozásának kifogásolásához való jog – a Törvény § 27 cikkelye,
 11. g) a személyes adatok hordozhatóságához való jog,
 12. h) joga van indítványt benyújtani a felügyelő szervhez a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban.
 13. Az üzemeltető a vásárlótól a következő személyes adatokhoz jut hozzá: cím, keresztnév, vezetéknév, lakcím, kézbesítési cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, amelyek az Ön rendelésének pontos teljesítéséhez kerülnek feldolgozásra. Ezek a személyes adatok 10 éves időtartamra kerülnek megőrzésre archiválás céljából. A megrendelés teljesítése során a személyes adatok feldolgozásra kerülnek számla kiállításának, szállítólevél kiállításának, szállítás biztosításának, valamint könyvelésben való elszámolás céljából.

.

XII. Cikkely

Kártérítés az áru át nem vétele esetén

 

 • Az eladónak kártérítési joga van (a Polgári Törvénykönyv (Občiansky zákonník) § 420 és azt követő cikkelyei szerint) abban az esetben, ha a vevő árut rendelt, amelyet nem törölt, nem állt el a szerződéstől, ugyanakkor nem vette át az árut a szállítótól, vagy az eladó felszólítása után választott személyes átvétel esetében sem vette át az árut a megadott határidőn belül. Ezzel a tevékenységével a vevő megsértette az X. cikkely 2. pontjának a) alpontját, amely szerint a vevő köteles átvenni a megrendelt árut.
 • A kár összegének meghatározásakor az eladó különösen a szállítási költségeket és a hozzá kapcsolódó díjakat veszi figyelembe az áru kiszállítása esetén, továbbá a megrendelés csomagolásával, szállításával és adminisztrálásával, valamint a kérdéses megrendelés végrehajtásával kapcsolatban felmerült egyéb költségeket, ugyanakkor joga van felszámolni az elvesztett profitot is.
 • Az eladónak jogában áll elállni a kártérítéshez való jogától vagy csak részlegesen igénybe venni azt.

 

XIII. Cikkely

Záró rendelkezések

 •  Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket és a reklamációs feltételeket módosíthassa és kiegészíthesse a vevő előzetes figyelmeztetése nélkül. Az Általános Szerződési Feltételek vagy a reklamációs feltételek megváltoztatása esetén a teljes vásárlási folyamat azon feltételek szerint zajlik le, amelyek a vevő által elküldött megrendelés időpontjában érvényesek és elérhetők az eladó webhelyén.
 • Ezen általános szerződési feltételek szerves részét képezik a reklamációs feltételek is.
 • A megrendelés elküldésével a vevő elolvasta az Általános Szerződési Feltételeket és a reklamációs feltételeket is.
 • Ezek a feltételek a nakupujbezpecne.sk e-shop tanúsítvány megszerzésére irányuló projekt keretein belül kerültek kidolgozásra.
 • Ezek az Általános Szerződési Feltételek a társaság székhelyén a vevő által megtekinthetők, valamint az e-shop honlapján is nyilvánosságra kerülnek.
 • Ha a fogyasztó elégedetlen annak a módjával, ahogy az eladó a reklamációját kezelte vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait, akkor jogorvoslás igényével fordulhat az eladóhoz. Ha az eladó a jogorvoslás igényére elutasítóan válaszol vagy az elküldéstől számított 30 napon belül nem válaszol, a fogyasztó a fogyasztóvédelmi viták alternatív rendezéséről szóló törvény (Zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) § 12 cikkelye alapján jogosult javaslatot benyújtani a saját vitájának alternatív rendezésének megkezdéséről. Az illetékes jogi személy az e-shop működtetőjének fogyasztóvédelmi vitáinak alternatív rendezésére a Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) vagy más illetékes jogi személy, amely a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által összeállított jegyzékben (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s) szerepel, mindamellett a fogyasztónak joga van megválasztani, hogy melyik alternatív vitarendezésre jogosult jogi szervhez kíván fordulni. Egyúttal a fogyasztó az on-line vitarendezési platformot is használhatja az alternatív vitarendezéssel kapcsolatos javaslatának benyújtására, amely itt elérhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. A javaslattal kapcsolatos illetékekről a konkrét jogi szerv internetes oldalain találhat információt.
 • Az Általános Szerződési Feltételekben és elválaszthatatlan részeiben (mellékleteiben) egyébként nem rendezett viszonyokat elsősorban a Zákon č. 40/1964 Zb, Zákon č. 250/2007 Z.z., Zákon č. 102/2014 Z.z., Zákon č. 122/2013 Z.z., Zákon č. 22/2004 Z.z. valamint Zákon č. 513/1991 Z.z. idevonatkozó cikkelyei határozzák meg.
 • Az Általános Szerződési Feltételek, beleértve elválaszthatatlan részeit is, 2018. május 25-én lépnek hatályba.
 • A webáruház (e-shop) reklamációs feltételei
 • az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi
 •  
 • Csak az eladótól vásárolt és a vevő tulajdonában lévő árukkal kapcsolatban lehet reklamálni.
 • Abban az esetben, ha a tulajdonjog nem került át az eladótól a vevőhöz, az eladó a hatályos jogszabályoknak megfelelően érvényesíti a jogát, hogy a reklamációt csak a teljes vételár megtérítése után intézze a jogszályokkal összhangban (§ 151a a nasl. Občianskeho zákonníka).
 • Ha a vevő fogyasztó (természetes személy, aki nem üzleti tevékenysége, munkahelye vagy foglalkozása körében cselekszik), akkor 24 hónapos garanciát nyújtunk számára minden felkínált árura, kivéve, ha az árunál nincs másként feltüntetve és a Fogyasztóvédelmi Törvény (Zákon o ochrane spotrebiteľa), Polgári Törvénykönyv (Občiansky zákonník) és ezen reklamációs feltételek alapján jár el. Ha a vevő nem fogyasztó, akkor a Kereskedelmi Törvénykönyv (Obchodný zákonník) rendelkezéseinek megfelelően jár el, és a jótállási időszak 1 év, kivéve, ha az árunál nincs másként feltüntetve, és ezek a reklamációs feltételek nem vonatkoznak az érvényesített reklamációra. A jótállási időszak az áru a szállító cégtől vagy közvetlenül az eladótól történt átvételének napjától kezdődik, vagy aznap, amikor a vevő személyesen veszi azt át.
 • A vevő köteles a reklamációt érvényesíteni az eladónál közvetlenül a hiba felfedezése után.
 • A hibákért való felelősség nem vonatkozik a következő használatból adódó hibákra:
 • a hibát a termékben a vevő által okozott mechanikus kár okozta,
 • a termék nem rendeltetésszerű használata – a használati útmutatótól eltérő módon,
 • az áru olyan körülmények között történő használata, amelyek nem felelnel meg a páratartalmukkal, a  kémiai és mechanikai hatásaikkal az áru természetes környezetének,
 • az áruról való gondoskodás és karbantartás elhanyagolása,
 • az áru sérülését túlzott igénybevétel okozta,
 • az áru használata a dokumentációban leírt feltételekkel, az általános elvekkel, a műszaki szabványokkal vagy a biztonsági előírásokkal ellentétesen, illetve a jótállás egyéb feltételeinek megszegésével.
 • A természeti katasztrófákból eredő hibákat szintén kizárjuk a hibákért való felelősség alól.
 • A hibáért való felelősség nem terjed ki az áru használatából eredő (az áru vagy annak részeinek) elhasználódására sem. Ezért a termék rövidebb élettartama nem tekinthető hibának, és ez nem reklamálható.
 • A reklamált terméket nem utánvéttel az alább feltüntetett címre kell küldeni, vagy személyesen behozni a megadott címre. Az árut megfelelően be kell csomagolni, hogy ne sérüljön a szállítás során, és javasoljuk biztosított küldeményként elküldeni. Az áruhoz szükséges csatolni a vásárlást igazoló irat (számla) másolatát és a hiba leírását vagy javasoljuk, hogy csatolja a kitöltött reklamációs űrlapot a vásárlási bizonylattal együtt.(http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). A reklamációt kizárólag írásban (postai úton) vagy személyesen lehet benyújtani (e-mailen nem).
 • Az eladó megerősíti a reklamáció beérkezését és kiad a vevővek egy elismervényt a termékkel kapcsolatos reklamációról a megfelelő formában. A reklamáció beérkezésének napja az eladónak történő kézbesítés napja. Ha az elismervényt nem lehet azonnal kézbesíteni, akkor azt haladéktalanul kézbesíteni kell, de legkésőbb reklamáció kezelését igazoló irattal együtt. A reklamáció kezeléséről szóló igazolást írásban kell elküldeni.
 • Az eladó köteles meghatározni a reklamáció kezelésének a módját azonnal, bonyolult eseteknél a reklamáció érvényesítésének napjától számított 3 napon belül. Indokolt esetben, különösen, ha az áru összetett technikai értékelése szükséges, akkor legkésőbb a reklamáció érvényesítésének napjától számított 30 napon belül. A reklamáció kezelési módjának meghatározása után az eladó azonnal kezeli a reklamációt, indokolt esetekben ez történhet később is. A reklamáció kezelése nem lehet hosszabb 30 napnál a reklamáció érvényesítésétől számítva. A reklamáció kezelésére biztosított 30 napos határidő letelte után a vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől és visszatérítésre kerül a teljes vételár vagy joga van az árut újra cserélni.
 • A vevő jogai a reklamáció érvényesítésekor:
 • elhárítható hiba esetén a vevőnek joga van ahhoz, hogy az díjmentesen, megfelelően és időben kerüljön eltávolításra. A hiba elhárításának módjáról az eladó dönt. A vevő kérheti a hiba javítása helyett a hibás termék cseréjét hibátlanra, ha így az eladónak nem keletkezik aránytalan költsége tekintettel az áru árára vagy a hiba súlyosságára.
 • elháríthatatlan hiba esetén, ha az adott termék adott célra történő megfelelő használatát megakadályozza,  akkor a vevőnek jogában áll kérni a termék cseréjét vagy elállni az adásvételi szerződéstől (pénzvisszatérítés) vagy árkedvezményt kérni.
 • a reklamáció elintézettnek tekintendő, ha a reklamációs eljárás a reklamált áru átadásával, cseréjével vagy a vételár visszatérítésével, a teljesítés átvételéről szóló írásos felszólítással vagy indokolt elutasítással végződik.
 • Az áru sértetlenségét, ill. a csomagolás érintetlenségét (az áru átvételével kapcsolatos utasítások alapján) az áru átvétele során ellnőrizni kell, mivel az áru szállítás közben megsérülhet, ezért azt javasoljuk, hogy csomagolja ki és nézze át az árut a szállító jelenlétében. Az aláírásával a futárnak kijelenti, hogy a csomagolás sértetlen.
 • Ezek a reklamációs feltételek az Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezik, és az eladó fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, a vevő előzetes értesítése nélkül megváltoztassa azokat.
 • Kapcsolat: DCSK s.r.o., Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie, info@dcslovakia.sk

 

 

 

A webshop adatvédelmi szabályzata....

 

 • A DCSK s.r.o., Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie, Szlovákia székhelyű, 50462202 cégjegyzékszámú, a Kassa 1 Járásbíróság Cégjegyzékének Sro szakaszába 39782/V betétszám alatt bejegyzett korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban: „Eladó” vagy „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „Rendelet”) értelmében az alábbi személyes adatokat kezeli:

  • vezetéknév, utónév

  • e-mail cím

  • telefonszám

  • lakcím/székhely

 • A fenti személyes adatok kezelése a megrendelések teljesítése és a szerződés egyéb teljesítése céljából szükséges, amennyiben Ön és az Eladó között adásvételi szerződés jön létre. A személyes adatok ilyennemű kezelését a Rendelet 6. cikke 1. szakaszának b) betűje teszi lehetővé - az adatkezelés a szerződés teljesítése céljából szükséges. 

  Az Eladó ezen adatokat a szerződések nyilvántartása és a szerződő felek jogainak és kötelezettségeinek esetleges jövőbeli érvényesítése illetve védelme céljából is kezeli. A személyes adatok fenti célra történő tárolásának és kezelésének időtartama a szerződés szerinti teljesítés utolsó részének megvalósításától számított 10 év, amennyiben egyéb jogszabály a szerződéses dokumentáció hosszabb ideig tartó tárolását nem írja elő. Az ilyen adatkezelés a Rendelet 6. cikke 1. szakaszának c) és f) betűje alapján lehetséges - az adatkezelés a jogi kötelezettség teljesítése és az Adatkezelő jogos érdekeinek céljából szükséges.

 • A vásárló e-mail címére, illetve telefonszámára hírlevél és egyéb kereskedelmi hírek küldhetők; ezen eljárást a Tt. 480/2004 számú, az információs társadalom szolgáltatásairól szóló törvény 7. cikkének 3. szakasza teszi lehetővé, amennyiben azt a vásárló nem utasítja el. Az ilyen értesítésekről a vásárló bármikor, bármilyen módon - pl. e-mailben vagy a kereskedelmi értesítésben található hivatkozásra kattintva - leiratkozhat.

 • Az adatkezelést a DCSK s.r.o., tehát az Adatkezelő végzi. A személyes adatokat az Adatkezelő nevében az alábbi Adatfeldolgozók is kezelik:

  • A Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie, Szlovákia székhelyű DCSK s.r.o. korlátolt felelősségű társaság által üzemeltetett www.dcslovakia.sk szolgáltatás szolgáltatója.

  A személyes adatok az EU-n kívüli harmadik országokba nem kerülnek továbbításra.

 • Az Adatkezelő nem rendelkezik ún. megbízott személlyel. Az Adatkezelővel az info@dcslovakia.sk e-mail címen lehet felvenni a kapcsolatot.

 • A www.dcslovakia.sk weboldal üzemeltetőjeként az Adatkezelő ezen weboldalon HTTP-sütiket használ az alábbi célokra:

    • a weboldalak látogatottságának mérésére, valamint a látogatottsággal és a látogatók weboldalakon történő viselkedésével kapcsolatos statisztikák létrehozására,

    • a weboldalak alapfunkcióinak működtetése céljából.

   
  • A HTTP-sütik fenti célokra történő gyűjtése személyes adatkezelésnek tekinthető. Az ilyen adatkezelés jogszerű ok - az adatkezelő jogos érdeke - alapján lehetséges, és a Rendelet 6. cikke 1. szakaszának f) betűje teszi azt lehetővé.

  • A weboldalak olyan üzemmódban is használhatók, mely nem teszi lehetővé a weboldal látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok begyűjtését - ez az üzemmód a böngésző beállításainak keretén belül állítható be, illetve az ilyenfajta adatgyűjtés ellen az Adatkezelő jogos érdekei alapján a Rendelet 21. cikke szerint kifogás emelhető, ami a weboldalak alsó részében érhető el. A kifogás haladéktalanul elbírálás alá kerül. A weboldal működőképességéhez szükséges HTTP-sütik csak a weboldal működéséhez feltétlenül szükséges időtartamig vannak tárolva.

  • Amennyiben a látogató kifogást emel a weboldalak működéséhez szükséges HTTP-sütik feldolgozása ellen, ez esetben nem garantálható a weboldalak teljes működőképessége és kompatibilitása.

 • Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Rendelet szerint Önnek jogában áll:

   

   

  Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez hozzászólások és megjegyzések céljából

   

  • bármikor megszüntetni a kereskedelmi értesítések küldését

  • kifogást emelni az adatkezelés ellen az Adatkezelő jogos érdeke alapján

  • tájékoztatást kérni tőlünk arra vonatkozóan, hogy az Ön mely személyes adatait kezeljük

  • hozzáférést kérni tőlünk ezen adatokhoz és ezen adatokat frissíteni, helyesbíteni, illetve az adatkezelés korlátozását kérni

  • ezen személyes adatok törlését kérni tőlünk; a törlést végrehajtjuk, hacsak ez nem ütközik az érvényben lévő jogszabályokba vagy az Adatkezelő jogos érdekeibe

  • Önnek joga van az adatok hordozhatóságára, amennyiben az adatkezelés automatizált módon, hozzájárulás alapján vagy szerződés teljesítése céljából történik

  • a kezelt személyes adatokról másolatot kérni

  • Önnek joga van hatékony jogi védelemre, amennyiben úgy véli, hogy az Ön Rendelet szerinti jogai az Ön személyes adatainak ezen Rendeletbe ütköző módon történő kezelése következtében sérültek

  • panaszt nyújtani be az Adatvédelmi Hatósághoz.

  • Ezzel jóváhagyja a ……………..., székhellyel ………………, statisztikai számjel ………………., Járásbíróságon bejegyzett ………………… , betétszám alatt bejegyzett ...... (a továbbiakban: „Eladó” vagy „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ES rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „Rendelet”) értelmében az alábbi személyes adatokat kezeli:

   • név / álnév

   • e-mail cím

   • fénykép (amennyiben harmadik fél szolgáltatása által fényképet bocsát rendelkezésre)

  • A fenti személyes adatok az alábbi célból kerülnek feldolgozásra:

   • a hozzászólások és megjegyzések weboldalon történő megjelenítése a hozzászólóra vonatkozó információkkal együtt.

  • Az adatkezeléshez való hozzájárulása 10 évre szól az alábbi célra:

   • a hozzászólások és megjegyzések weboldalon történő megjelenítése a hozzászólóra vonatkozó információkkal együtt.

  • A személyes adatok kezelését az Adatkezelő végzi, viszont a személyes adatokat az alábbi feldolgozók is kezelhetik:

   • A Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, Csehország székhelyű Golemos s.r.o. korlátolt felelősségű társaság által üzemeltetett Eshop-rychlo szolgáltatás szolgáltatója

   • Esetenként más, feldolgozó szoftverek, szolgáltatások és alkalmazások szolgáltatói, ilyeneket viszont a vállalat jelenleg nem vesz igénybe.

  • A személyes adatok nem kerülnek átadásra az EU területén kívül.

  • Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható például a weboldal láblécében található adatvédelmi preferenciák beállításával, illetve levél vagy e-mail megküldésével.

  • Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Rendelet szerint Önnek jogában áll:

    

    

    

   Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez ügyfél-elégedettségi kérdőív megküldésének céljából

    

    

    

   • bármikor megszüntetni a kereskedelmi értesítések küldését

   • kifogást emelni az adatkezelés ellen az Adatkezelő jogos érdeke alapján

   • tájékoztatást kérni tőlünk arra vonatkozóan, hogy az Ön mely személyes adatait kezeljük

   • hozzáférést kérni tőlünk ezen adatokhoz és ezen adatokat frissíteni, helyesbíteni, illetve az adatkezelés korlátozását kérni

   • ezen személyes adatok törlését kérni tőlünk; a törlést végrehajtjuk, hacsak ez nem ütközik az érvényben lévő jogszabályokba vagy az Adatkezelő jogos érdekeibe

   • Önnek joga van az adatok hordozhatóságára, amennyiben az adatkezelés automatizált módon, hozzájárulás alapján vagy szerződés teljesítése céljából történik

   • a kezelt személyes adatokról másolatot kérni

   • Önnek joga van hatékony jogi védelemre, amennyiben úgy véli, hogy az Ön Rendelet szerinti jogai az Ön személyes adatainak ezen Rendeletbe ütköző módon történő kezelése következtében sérültek

   • panaszt nyújtani be az Adatvédelmi Hatósághoz.

   • A DCSK s.r.o., Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie, Szlovákia székhelyű, 50462202 cégjegyzékszámú, a Kassa 1 Járásbíróság Cégjegyzékének Sro szakaszába 39782/V betétszám alatt bejegyzett korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban: „Eladó” vagy „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „Rendelet”) értelmében az alábbi személyes adatokat kezeli:

    • e-mail cím

    • a megvásárolt termékre vonatkozó információk.

   • A fenti személyes adatok az alábbi célból kerülnek feldolgozásra:

    • Az ügyfél-elégedettség felmérésére szolgáló kérdőív megküldésére

   • Az adatkezeléshez való hozzájárulása 60 napra szól az alábbi célra:

    • Az ügyfél-elégedettség felmérésére szolgáló kérdőív megküldésére

   • Az ügyfél-elégedettség felmérésére szolgáló kérdőív megküldésére

    • A Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín, Csehország székhelyű Heureka Shopping s.r.o. korlátolt felelősségű társaság által üzemeltetett Heureka szolgáltatás szolgáltatója

    • Esetenként más, feldolgozó szoftverek, szolgáltatások és alkalmazások szolgáltatói, ilyeneket viszont a vállalat jelenleg nem vesz igénybe.

   • A személyes adatok nem kerülnek átadásra az EU területén kívül.

   • Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható a weboldal alsó részén található adatvédelmi preferenciák beállítására szolgáló hivatkozásra történő kattintással, ahol az adott hozzájárulás a webshoptól visszavonható. A hozzájárulás továbbá visszavonható az elégedettségi kérdőívet tartalmazó e-mailben feltüntetett hivatkozásra történő kattintással is. Ez esetben a Heuréka szolgáltatás szolgáltatójának oldalán iratkozik le.

     

   • Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Rendelet szerint Önnek jogában áll:

     

     

     

    Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a Figyelő funkció használatának céljából

     

     

     

     

     

    Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez az e-mailben küldött kereskedelmi értesítések céljából

     

     

     

     

    Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a felhasználói fiók regisztrációjának céljából

     

     

     

     

    Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez marketingajánlatok megjelenítése céljából

     

     

     

     

     

     


     

    • bármikor megszüntetni a kereskedelmi értesítések küldését

    • kifogást emelni az adatkezelés ellen az Adatkezelő jogos érdeke alapján

    • tájékoztatást kérni tőlünk arra vonatkozóan, hogy az Ön mely személyes adatait kezeljük

    • hozzáférést kérni tőlünk ezen adatokhoz és ezen adatokat frissíteni, helyesbíteni, illetve az adatkezelés korlátozását kérni

    • ezen személyes adatok törlését kérni tőlünk; a törlést végrehajtjuk, hacsak ez nem ütközik az érvényben lévő jogszabályokba vagy az Adatkezelő jogos érdekeibe

    • Önnek joga van az adatok hordozhatóságára, amennyiben az adatkezelés automatizált módon, hozzájárulás alapján vagy szerződés teljesítése céljából történik

    • a kezelt személyes adatokról másolatot kérni

    • Önnek joga van hatékony jogi védelemre, amennyiben úgy véli, hogy az Ön Rendelet szerinti jogai az Ön személyes adatainak ezen Rendeletbe ütköző módon történő kezelése következtében sérültek

    • panaszt nyújtani be az Adatvédelmi Hatósághoz.

    • Ezzel jóváhagyja a ……………..., székhellyel ………………, statisztikai számjel ………………., Járásbíróságon bejegyzett ………………… , betétszám alatt bejegyzett ...... (a továbbiakban: „Eladó” vagy „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ES rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „Rendelet”) értelmében az alábbi személyes adatokat kezeli:

     • e-mail cím

    • Az e-mail cím az alábbi célból kerül feldolgozásra:

     • A Figyelő funkció használata - értesítés küldése e-mailben, amint a kiválasztott termék raktáron léte / ára megváltozik a felhasználó által igényelt preferenciák szerint.

    • Az adatkezeléshez való hozzájárulása 180 napra szól az alábbi célra:

     • A Figyelő funkció használata - értesítés küldése e-mailben, amint a kiválasztott termék raktáron léte / ára megváltozik a felhasználó által igényelt preferenciák szerint.

    • / ára megváltozik a felhasználó által igényelt preferenciák szerint.

     A személyes adatok kezelését az Adatkezelő végzi, viszont a személyes adatokat az alábbi feldolgozók is kezelhetik:

     .

     • A Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, Csehország székhelyű Golemos s.r.o. korlátolt felelősségű társaság által üzemeltetett Eshop-rychlo szolgáltatás szolgáltatója
     • Esetenként más, feldolgozó szoftverek, szolgáltatások és alkalmazások szolgáltatói, ilyeneket viszont a vállalat jelenleg nem vesz igénybe.

    • A személyes adatok nem kerülnek átadásra az EU területén kívül.

    • Az adatkezeléshez való hozzájárulás bármikor visszavonható a leiratkozás iránti kérelem e-mailben történő megküldésével a ..……………. kapcsolattartási címre illetve a Figyelőtől érkező e-mailben található hivatkozásra történő kattintással.

      

    • Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Rendelet szerint Önnek jogában áll:

      - bármikor visszavonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását; ez a visszavonás a felhasználó adatbázisba történő regisztrációjának eltávolításával jár, az ehhez kötődő személyes adatokkal együtt

      - tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Ön mely személyes adatait kezeli

      - az Adatkezelőtől hozzáférést követelni a kezelt személyes adataihoz és másolatot kérni róluk

      - automatizált módon történő adatkezelés esetében Önnek joga van az adatok hordozhatóságára

      - frissíteni illetve helyesbíteni a kezelt személyes adatait, illetve az adatkezelés korlátozását kérni

      - a vállalattól az Ön személyes adatainak törlését kérni, amennyiben nem olyan személyes adatokról van szó, melyeket az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályok szerint köteles vagy jogosult továbbra is kezelni

      - Önnek joga van hatékony jogi védelemre, amennyiben úgy véli, hogy az Ön Rendelet szerinti jogai az Ön személyes adatainak ezen Rendeletbe ütköző módon történő kezelése következtében sérültek

      - a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségek betartására vonatkozó kétségek esetén az Adatkezelőhöz vagy az Adatvédelmi Hatósághoz fordulni

    • Ezzel jóváhagyja a ……………..., székhellyel ………………, statisztikai számjel ………………., Járásbíróságon bejegyzett ………………… , betétszám alatt bejegyzett ...... (a továbbiakban: „Eladó” vagy „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ES rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „Rendelet”) értelmében az alábbi személyes adatokat kezeli:

     • e-mail cím

     • …………..(CZ megjegyzés) külső e-mail eszközök esetén ne feledje megadni az esetleges további adatait is, mint például a vezetéknevét és utónevét, telefonszámát, lakcímét stb. (az Eshop-rychlo hírlevél eszköze csak az e-mail címet dolgozza fel)

    • A fenti személyes adatok az alábbi célból kerülnek feldolgozásra:

     • az adatbázisba történő bevitelre az online kereskedelmi értesítések megküldése céljából

    • Az adatkezeléshez való hozzájárulása 3 évre szól az alábbi célra:

     • kereskedelmi értesítések küldése, amennyiben ezen időtartamot nem hosszabbítja meg

    • A személyes adatok kezelését az Adatkezelő végzi, viszont a személyes adatokat az alábbi feldolgozók is kezelhetik:

     • A Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, Csehország székhelyű Golemos s.r.o. korlátolt felelősségű társaság által üzemeltetett Eshop-rychlo szolgáltatás szolgáltatója
     • ……… szoftver szolgáltató (amennyiben pl. külső e-mail eszközt használ.)

     • ……… marketingügynökség (Amennyiben az Ön teljes e-mailezését marketingügynökség végzi.)

     • Esetenként más, feldolgozó szoftverek, szolgáltatások és alkalmazások szolgáltatói, ilyeneket viszont a vállalat jelenleg nem vesz igénybe.

    • A személyes adatok nem kerülnek átadásra az EU területén kívül.

    • Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható például a weboldal láblécében található adatvédelmi preferenciák beállításával, levél vagy e-mail megküldésével, illetve a kereskedelmi értesítésben található hivatkozásra történő kattintással.

     Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

      

    • Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Rendelet szerint Önnek jogában áll:

      - bármikor visszavonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását; ez a visszavonás a   felhasználó adatbázisba történő regisztrációjának eltávolításával jár, az ehhez kötődő személyes   adatokkal együtt

      - tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Ön mely személyes adatait   kezeli

      - az Adatkezelőtől hozzáférést követelni a kezelt személyes adataihoz és másolatot kérni róluk

      - automatizált módon történő adatkezelés esetében Önnek joga van az adatok hordozhatóságára

      - frissíteni illetve helyesbíteni a kezelt személyes adatait, illetve az adatkezelés korlátozását kérni

      - a vállalattól az Ön személyes adatainak törlését kérni, amennyiben nem olyan személyes adatokról van szó, melyeket az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályok szerint köteles vagy jogosult továbbra is kezelni

      - Önnek joga van hatékony jogi védelemre, amennyiben úgy véli, hogy az Ön Rendelet szerinti jogai az Ön személyes adatainak ezen Rendeletbe ütköző módon történő kezelése következtében sérültek

      - a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségek betartására vonatkozó kétségek esetén az Adatkezelőhöz vagy az Adatvédelmi Hatósághoz fordulni

    • Ezzel jóváhagyja a ……………..., székhellyel ………………, statisztikai számjel ………………., Járásbíróságon bejegyzett ………………… , betétszám alatt bejegyzett ...... (a továbbiakban: „Eladó” vagy „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ES rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „Rendelet”) értelmében az alábbi személyes adatokat kezeli:

     1. vezetéknév és utónév

     2. e-mail cím

     3. telefonszám

     4. számlázási cím

     5. kézbesítési cím

     6. előző megrendelések

     7. …………..
    • A fenti személyes adatok az alábbi célból kerülnek feldolgozásra:

     1. a felhasználói fiók létrehozása és adminisztrációja

     2. kellemesebb felhasználói élmény felkínálása

    • Az adatkezeléshez való hozzájárulása 10 évre szól az alábbi célra:

     1. a felhasználói fiók létrehozása és adminisztrációja, amennyiben ezen időtartamot nem hosszabbítja meg. A meghosszabbítás a felhasználói fiók aktív használata által jön létre, tehát a felhasználói fiókba történő minden egyes bejelentkezéskor
     2. kellemesebb felhasználói élmény felkínálása

    • A személyes adatok kezelését az Adatkezelő végzi, viszont a személyes adatokat az alábbi feldolgozók is kezelhetik:

     1. A Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie, Szlovákia székhelyű DCSK s.r.o. korlátolt felelősségű társaság által üzemeltetett www.dcslovakia.sk szolgáltatás szolgáltatója

     2. Esetenként más, feldolgozó szoftverek, szolgáltatások és alkalmazások szolgáltatói, ilyeneket viszont a vállalat jelenleg nem vesz igénybe.

    • A személyes adatok nem kerülnek átadásra az EU területén kívül.

    • Az adatkezeléshez való hozzájárulás bármikor visszavonható az eltávolítás iránti kérelem levélben vagy e-mailben történő megküldésével.

    • Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Rendelet szerint Önnek jogában áll:

      - bármikor visszavonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását; ez a visszavonás a felhasználó adatbázisba történő regisztrációjának eltávolításával jár, az ehhez kötődő személyes adatokkal együtt

      - tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Ön mely személyes adatait kezeli

      - az Adatkezelőtől hozzáférést követelni a kezelt személyes adataihoz és másolatot kérni róluk

      - automatizált módon történő adatkezelés esetében Önnek joga van az adatok hordozhatóságára

      - frissíteni illetve helyesbíteni a kezelt személyes adatait, illetve az adatkezelés korlátozását kérni

      - a vállalattól az Ön személyes adatainak törlését kérni, amennyiben nem olyan személyes adatokról van szó, melyeket az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályok szerint köteles vagy jogosult továbbra is kezelni

      - Önnek joga van hatékony jogi védelemre, amennyiben úgy véli, hogy az Ön Rendelet szerinti jogai az Ön személyes adatainak ezen Rendeletbe ütköző módon történő kezelése következtében sérültek

      - a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségek betartására vonatkozó kétségek esetén az Adatkezelőhöz vagy az Adatvédelmi Hatósághoz fordulni

    • A DCSK s.r.o., Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie, Szlovákia székhelyű, 50462202 cégjegyzékszámú, a Kassa 1 Járásbíróság Cégjegyzékének Sro szakaszába 39782/V betétszám alatt bejegyzett korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban: „Eladó” vagy „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „Rendelet”) értelmében az alábbi személyes adatokat kezeli:

     • (névtelen) marketing sütik

     • felhasználói aktivitás (megtekintett termékek és oldalak, vásárlási szokások)

    • A fenti személyes adatok az alábbi célból kerülnek feldolgozásra:

     • az Ön vásárlási preferenciáinak marketinges feldolgozása céljából, amennyiben ezt az időtartamot nem hosszabbítja meg

     • a kereskedelmi ajánlatok és kampányok testreszabása (hozzáigazítása) céljából

    • Az adatkezeléshez való hozzájárulása 90 napra szól az alábbi célra:

     • az Ön vásárlási preferenciáinak marketinges feldolgozása céljából, amennyiben ezt az időtartamot nem hosszabbítja meg

     • a kereskedelmi ajánlatok és kampányok testreszabása (hozzáigazítása) céljából, amennyiben ezt az időtartamot nem hosszabbítja meg

    • A személyes adatok kezelését az Adatkezelő végzi, viszont a személyes adatokat az alábbi feldolgozók is kezelhetik:

     • A Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, Csehország székhelyű Golemos s.r.o. korlátolt felelősségű társaság által üzemeltetett Eshop-rychlo szolgáltatás szolgáltatója

     • Esetenként más, feldolgozó szoftverek, szolgáltatások és alkalmazások szolgáltatói, ilyeneket viszont a vállalat jelenleg nem vesz igénybe.

    • A személyes adatok nem kerülnek átadásra az EU területén kívül. (A szerverek az EU területén belül találhatók)

    • Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható például a weboldal láblécében található adatvédelmi preferenciák beállításával, illetve e-mail megküldésével.

      

    • Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Rendelet szerint Önnek jogában áll:

      - bármikor visszavonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását; ez a visszavonás a felhasználó adatbázisba történő regisztrációjának eltávolításával jár, az ehhez kötődő személyes adatokkal együtt

      - tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Ön mely személyes adatait kezeli

      - az Adatkezelőtől hozzáférést követelni a kezelt személyes adataihoz és másolatot kérni róluk

      - automatizált módon történő adatkezelés esetében Önnek joga van az adatok hordozhatóságára

      - frissíteni illetve helyesbíteni a kezelt személyes adatait, illetve az adatkezelés korlátozását kérni

      - a vállalattól az Ön személyes adatainak törlését kérni, amennyiben nem olyan személyes adatokról van szó, melyeket az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályok szerint köteles vagy jogosult továbbra is kezelni

      - Önnek joga van hatékony jogi védelemre, amennyiben úgy véli, hogy az Ön Rendelet szerinti jogai az Ön személyes adatainak ezen Rendeletbe ütköző módon történő kezelése következtében sérültek

      - a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségek betartására vonatkozó kétségek esetén az Adatkezelőhöz vagy az Adatvédelmi Hatósághoz fordulni

Keresés